Автоматизація виробництва

find
транспортно-накопичувальна підсистема

Аналіз конструкцій і функціонування численних упроваджених ГПС показує значне різноманітності варіантів накопичувальних і транспортно-завантажувальних систем, перш за все по рівню механізації і автоматизації виконуваних функцій, а також по характеру використаних конструктивних рішень. Мінімальний ступінь автоматизації реалізується шляхом автоматичного складування виробів, їх транспортування від складу до верстатів і назад завантаження в робочі зони верстатів і вивантаження після обробки, решта процесів – проміжне перевантаження з складу на транспортні засоби і назад, доставка інструменту і його повернення, обмін технологічних пристосувань, видалення стружки і так далі – виконуються, механізовано, з безпосередньою участю людини. У ряді ГПС зроблені спроби максимально автоматизувати всі технологічні процеси, включаючи навіть заміну інструментів в інструментальних магазинах верстатів. Проте, необхідний оптимальний підхід тобто залишати ручні операції там, де автоматизація технічно утруднена, економічно безрозсудна. Наприклад, перевантаження деталей з накопичувача тари в технологічне пристосування на позиції видачі складу або безпосередньо біля верстатів, заміна комплекту інструментів в інструментальних магазинах верстатів – ці операції повністю автоматизувати недоцільно. Відмінність ГПС від наочно-замкнутих ділянок з верстатів з ЧПУ або ручним управлінням – лише в ступені автоматизації допоміжної операції завантаження, транспортування, складування. Саме рівень і характер заміщення ручних операцій є відмінною рисою різних варіантів транспортнонакопітельной системи ГПС. Спочатку АНПС оснащувалися стаціонарними транспортерами і конвеєрами, але такі рішення виявилися складними і громіздкими – вся справа в інтенсивності транспортних потоків. У потокових автоматичних лініях завдяки високій продуктивності міжопераційні транспортні потоки вельми інтенсивні. Наприклад, обробка крупних корпусних деталей ( блок циліндрів двигунів; картер коробки передач і т. п.) ведеться з інтервалом 1 мін, а за одну годину транспортер повинен виконати декілька сотень деталеперемещеній. У ГПС вироблювана устаткування нижча, отже, інтенсивність транспортних потоків нижча. Загальна тривалість обробки крупних корпусних деталей на верстаті з ЧПУ – 2-5ч, отже, по транспортній трасі за 1час проходить менше 2-4 деталей, отже, потрібні прості конструкторські рішення.

Системи автоматизації виробництва на базі мікроконтролерів pic16f84, системи управління на програмованих мікроконтролерах Microchip.


 

  • 1
  • автоматизаця | безпека | захист | лінії | виробництво