Автоматизація виробництва

find
Суднові ГТУ

В наші дні газотурбінні суднові установки (ГТУ) успішно змагається на флоті з аналогічними за призначенням паротурбін­нимі і дизельними судновими установками. Від яких вона відрізняється своїй ком­пактностью і невеликою питомою масою, маневреністю і хорошою ремонтопридатністю, прекрасною пристосованістю до автоматіза­циі і дистанційного керування. ГТУ може використовуватися як всережимна і у поєднанні з дизельними і паротурбінними енергетичними судновими установками. ГТУ дуже чутлива до якості підготовки палива і масла, до зміни зовнішніх умов (температура, чи­стота і тиск атмосферного повітря), її безаварійність, як ні у якої іншої установки залежить від точності виконання всіх експлуатаційних інструкцій, а також від правильності рішень, що приймаються обслуговуючим персо­налом в непередбачених рекомендаціями виготівників ситуаціях. За час експлуатації суднових ГТУ з'ясувалося, що від суднового ме­ханика потрібне не тільки знання і дотримання вимог техдокументациі, але і поняття про фі­зічеських, хімічних і інших процесах, що протікають в експлуатованих суднових установках. Дуже часто, при тривалих рейсах судномеханікові часто необхідні довідкові матеріали, связан­ниє з експлуатацією ГТУ. Суднова енергетична установка (СЕУ) служить для забезпечення ходу судна, окрім цього для забезпечення всіх суднових потребіте­лей необхідними видами енергії (тепловою, електричною і ін.). Суднові енергетичні установки класифікуються як по роду використовуваного палива (з органічним і ядерним топлі­вом), так і за типом двигуна — двигуни внутрішнього згорання, паротурбінні установки (ПТУ) і газотурбінні (ГТУ), а також комбіновані, такі, що складаються з двигунів різних типів. Суднові ГТУ від інших типів вигідно відрізняються цілим ря­дом показників: малими габаритами і питомою масою, спрощеністю суднового ремонту, кращою пристосованістю до автоматизації і дистанційному управле­нію. Одночасно ГТУ декілька поступаються ДВС по економіч­ності і вимагають ретельнішого відходу, як під час роботи, так і при бездіяльності.

ГТУ у складі суднової енергетичної установки.

По_назначенію СЕУ весь комплекс її механіз­мов і систем умовно ділять на чотири групи: — головну установку, призначену для забезпечення дві­женія судна: — допоміжну, забезпечуючу потреби судна в різних видах енергії на стоянці, при підготовці головної установки до дії і побутові потреби судна; — електроенергетичну, забезпечуючу судно різними видами електроенергії; — механізми і системи загальносуднового призначення.

Газотурбінні суднові установки можуть бути головними або состав­ной частиною СЕУ, так само може бути приводом генераторів, і інших механізмів і суднових пристроїв. У цих випадках ГТУ називають вспомога­тельной. Головна машина складається з одного або декількох комплексів двигун-рушій, кожен з яких включає рушія, валопровід і одну головну установку. Головна установка у свою чергу складається з одного або декількох однотипних (у КУ, можливо, і різнотипних) двигунів і загальної для них передачі, що підводить енергію до рушія через лінію валу. Якщо машини головної установки газотурбінні, і вона забезпечує хід і маневрування судна, її називають газотурбінною всережимною. У комбінованій установці газотурбінна, як правило, є прискорювальною (форсажем), забезпечуючою судну приріст швидкості переднього ходу.

Газотурбінний двігатель—тепловая машина, призначена, для перетворення енергії згорання палива в механічну роботу на валу двигуна. Основними елементами СГТД є компресор, камера згорання і газова турбіна.

Судновий ремонт | Суднові установки


 

  • 1
  • автоматизаця | безпека | захист | лінії | виробництво