Автоматизація виробництва

find
Зварка плавленням

Джерелом нагріву при дугових способах зварки служить зварювальна дуга, що є стійким електричним розрядом, що відбувається в газовому середовищі між двома електродами або електродом і деталлю. Для підтримки розряду необхідної тривалості розроблені спеціальні джерела. При живленні дуги змінним струмом застосовують зварювальні трансформатори, при зварці на постійному струмі — зварювальні генератори або зварювальні випрямлячі. Запропоновані Н. Н. Бенардосом і Н. Г. Славяновим способи дугової зварки неплавким і плавким електродами лягли в основу розробки найбільш поширених сучасних способів дугової зварки. Вдосконалення дугової зварки йшло по наступних напрямах: розробка електродного і присадного матеріалу; дослідження засобів захисту і обробки розплавленого металу зварювальної ванни; автоматизація процесу. По характеру захисту зварюваного металу і зварювальної ванни від навколишнього середовища існують способи дугової зварки з шлаковим, газошлаковим і газовим захистом. По вигляду електродного матеріалу розрізняють дугову зварку плавкими і неплавкими електродами. Плавкими елек¬тродамі служать металеві дроту і стрижні із сталі, сплавів алюмінію, титану, нікелю, міді і інших металів; неплавкими — вугільні, графітові, вольфрамові стрижні. При горінні дуги і плавленні зварюваного і електродного металів необхідний захист зварювальної ванни від дії атмосферних газів — кисню, азоту і водню, оскільки вони розчиняються в рідкому металі і погіршують якість металу шва. За способом захисту зварювальної ванни, самої дуги і кінця електроду, що нагрівається, від дії атмосферних газів дугову зварку розділяють на наступні види: зварку покритими електродами; під флюсом; у захисному газі; самозахисним порошковим дротом; у вакуумі; з комбінованим захистом. По ступеню автоматизації процесу розрізняють ручну, механізовану і автоматичну зварку. Далі приведені харак-терістіки і опис основних різновидів дугової зварки.

Зварювальне устаткування - Земля Зварювачів


 

  • 1
  • автоматизаця | безпека | захист | лінії | виробництво